Quyền năng

Bộ khung lý luận Thương Gia Đạo là tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu và quản lý bởi Chính Nhất Bang, do Trình Bang Chủ tổng trì biên soạn.

Các đối tượng được cấp phép truy cập và sử dụng gồm có

  • Các hội viên thương mại của Chính Nhất Bang
  • Các khách mời, và bạn bè thân thiết của Thương Gia Hội Quán
  • Thành viên website trả phí sử dụng
  • Khách truy cập website, bị hạn nội dung